EJOWELD®

Služby

Služby


Služba sa netýka iba produktu, ale aj podpory zákazníkov s ich nápadmi a implementáciami. Našimi silnými stránkami v servise sú krátke reakčné doby a flexibilné a individuálne riešenia Vášho problému alebo úlohy aplikácie.

Ponúkame širokú škálu služieb od štúdií uskutočniteľnosti až po technologickú podporu pri začatí výroby. Či už ide o predbežné preskúmanie alebo iba o spojenie vzoriek, vývoj nových technológií, konštrukciu prvkov alebo systémov, školenie, uvedenie do prevádzky, údržbu a opravy - sprevádzame Vás a Váš projekt vo všetkých fázach. Naši odborníci môžu na požiadanie vyhodnotiť Vaše vzorky, parametre alebo pripojenie výsledky av prípade potreby navrhnúť možnosti zlepšenia.

Vývoj pre nás neznamená iba neustále zlepšovanie našej technológie a výrobkov a rozširovanie nášho portfólia, ale aj prinášanie našich nápadov a požiadaviek a know-how k finálnemu úspechu. Už v počiatočnej fáze plánovania výroby Vám môžeme poskytnúť 3D údaje o systémovej technológii na účely simulácie. Naši vývojári radi preveria Vaše hardvérové a softvérové požiadavky, aby v prípade potreby poskytli individuálne riešenia. Máte novú kombináciu materiálov? Naši odborníci, Vám radi poskytnú štúdiu uskutočniteľnosti a poskytnú odporúčania týkajúce sa vhodnej technológie a vybavenia zariadenia alebo potrebných špeciálnych riešení.


Školenia


Tréningový systém EJOWELD® má rôzne moduly, ktoré si môžete vybrať podľa svojich potrieb. Základný modul sa začína školiacou úrovňou „Operátor“ a je možné ho rozšíriť o údržbárske alebo moduly pre odborníkov. Týmto spôsobom špeciálne vyškolíte svojich špecialistov na obsluhu a údržbu výrobných systémov alebo na vytváranie vlastných zváracích programov a kvalitatívne hodnotenie spájaných bodov.


Služby v závode


Uvedenie do prevádzky: Súčasťou tejto služby je okrem iného uvedenie zariadenia do prevádzky vo Vašich výrobných priestoroch. Od vybalenia po skúšobné zváranie na robote alebo stojane.
Údržba a servis: Pokiaľ nemáte kapacitu na údržbu, radi Vám ponúkneme údržbárske práce v rámci zmlúv o údržbe alebo jednotlivých operácií.

Technical Hotline EJOWELD

phone: +49 362 52 42-323
e-mail: service-ejoweld@ejot.com
07.00 a.m. - 17.00 p.m. (local time - CET)