EJOWELD®

Proces

Proces EJOWELD®


EJOWELD® je termomechanický proces, počas ktorého sa energia vytvára rotačným trením medzi prvkom a základnou doskou.
To vedie k plastickej deformácii spojovacieho prvku a privareniu k základnej doske. Krycia doska je upevnená medzi hlavou prvku a základnou doskou. Spojenie je výsledkom kombinácie tvarového, silového zopnutia a adhézneho spoja.

Výhody EJOWELD®


Prdevŕtanie otvorov nie je potrebné
Bez potreby dodatočného ošetrenia spojovacích prvkov pred alebo po procese
Žiadne krehké intermetalické fázy, pretože medzi hliníkom a oceľou neexistuje tepelno-adhezívny spoj
Technológia spoja je kombináciou kontrolovaného tvarového, silového a lepeného spoja pri lineárnych rozdieloch medzi hliníkom a oceľou vyvolaných zmenami teploty.
Vysoký počet kombinácií hrúbky materiálu, ktoré je možné spojiť bez úprav zariadenia

Proces spájania EJOWELD®


Oceľové trecie prvky prenikajú do hornej vrstvy (napr. Hliníka) a privarujú sa k základnej doske, ktorá je vyrobená z vysokopevnej alebo vysokopevnostnej ocele. Trenie, ktoré je vyvolané vhodným riadením procesu a pôsobením mechanických síl, pôsobí priamo na trecí prvok. Produkované trecie teplo ovplyvňuje prvok a základnú dosku bez dosiahnutia teploty topenia. Adhezívne spojenie sa vytvára iba medzi trecím prvkom a základnou doskou. Medzi trecím prvkom a hornou vrstvou je vzniká sila a teda tvarový spoj. Keď hlava prvku dosiahne hornú dosku, rotácia sa zastaví a na trecí prvok sa aplikuje zvýšená axiálna sila. Až potom je proces zvárania trením ukončený. Horná vrstva je následne upevnená medzi hlavou trecieho prvku a základnou doskou. Trecí prvok tak počas procesu spájania plní dve samostatné úlohy. Na jednej strane preniká do krycej vrstvy bez zmeny svojich vlastností a na druhej strane spoľahlivo vytvára trecie teplo, čím vytvára spojenie oceľ-oceľ.