Právny súlad v EJOT

Keď pred 100 rokmi Adolf Böhl začal vyrábať skrutky a klince v Berghausene, bolo samozrejmé, že všetko, čo urobil, je v súlade so zákonom. Bolo by pre neho nemysliteľné, že o mnoho rokov neskôr by to bolo potrebné vypracovať vo forme usmernení o dodržiavaní predpisov.

Prečo to EJOT túto potrebu vidí teraz?

Každý súhlasí s tým, že kvalita služieb by mala byť presvedčivým faktorom v konkurenčnom prostredí, a nie korupcii, cenotvorbe alebo iných opatreniach, ktoré nemožno tolerovať. EJOT chce byť spoľahlivým a spravodlivým partnerom pre všetkých svojich zákazníkov, pretože to je dôvod, prečo EJOT je uznávaný obchod s technológiami spojovacích materiálov. EJOT chce túto pozíciu v budúcnosti zachovať a rozvíjať.

Smernice o zhode sú etickým a právnym kompasom v EJOT. Obsahujú najdôležitejšie pravidlá pre konanie v rámci skupiny EJOT, ako aj s našimi obchodnými partnermi a verejnosťou. Akcionári, manažment a poradná rada očakávajú, že všetci zamestnanci budú prísne dodržiavať smernice o dodržiavaní predpisov.

EJOT® Kvalita spája. Tento slogan vysvetľuje úspech EJOT. EJOT presvedčí kvalitou. Smernice EJOT o zhode nám pomôžu ponúknuť našim zákazníkom tie najlepšie služby a zabezpečiť našu spoľahlivosť ako partnera pre našich dodávateľov.

Bad Berleburg, január 2022

EJOT Holding GmbH & Co. KG
​​​​​​​
Winfried Schwarz
Hlavný referent pre dodržiavanie predpisov
Compliance

Download

Právna zhoda

Whistleblower Guideline

EJOT is open to so-called whistleblowers and proceeds in accordance with the Whistleblower Directive of the European Union (EU Directive 2019/1937 of 26.11.2019 for the protection of persons who report violations of Union law).

The contact person at EJOT is Winfried Schwarz, who is also the Chief Compliance Officer of EJOT. He is a self-employed lawyer and is not subject to the instructions of the EJOT management. He reports directly to the managing partner of the EJOT Group, Christian Frank Kocherscheidt. Mr. Schwarz can be reached by phone on +49 163 5290 860 and by email at compliance@ejot.com. This e-mail address is exclusively assigned to Mr. Schwarz and cannot be viewed by third parties.