EJOT Kvalita spája

Qualität.png
Globálne používanie a distribúcia našich produktov v kombinácii so zvyšujúcimi sa požiadavkami zákazníkov si vyžaduje dôsledné dodržiavanie a neustály rozvoj našich štandardov vysokej kvality. To platí pre celý procesný reťazec spoločnosti, od požiadaviek zákazníkov cez projektové plánovanie, vývoj a výrobu až po dodávku produktov a zákaznícky servis.
Ako medzinárodná spoločnosť prijímame zodpovednosť za kvalitu našich produktov a procesov, za dodržiavanie medzinárodných noriem a certifikácií, ako aj za jednotné štandardy kvality a environmentálneho manažérstva a ochrany zdravia pri práci na všetkých miestach EJOT po celom svete. Medzinárodné normy kvality a životného prostredia sú samozrejmosťou pre všetky spoločnosti EJOT.
S pravidelnými úspešnými certifikáciami IATF 16949 a DIN EN ISO 14001 ponúkame našim zákazníkom jednotný systém riadenia kvality a životného prostredia v rámci celej skupiny. Výsledky systému a zákaznícke audity potvrdzujú kvalitu našich procesov a produktov. 
Toto heslo sumarizuje motto našich činov.
Na jednej strane odzrkadľuje nekompromisné snahy o najvyššiu kvalitu výrobkov a na druhej strane podčiarkuje - okrem samotného technického aspektu -, že ľudské vzťahy vo vnútri i mimo našej spoločnosti sú pre nás rovnako dôležité. Našimi obchodnými partnermi sú popredné spoločnosti z rôznych odvetví. Sľubujú kvalitu svojim zákazníkom. Z tohto dôvodu si musia byť istí výkonom svojho partnera. Uvedomujeme si túto zodpovednosť. Pred niekoľkými rokmi sme vytvorili systém riadenia kvality, ktorý spĺňa najvyššie nároky a zameriava sa na prevenciu chýb. 
EJOT Qualität.png

Politika udržateľnosti a kvality EJOT

Trvalá udržateľnosť a kvalita

Download:

Tu si môžete stiahnuť aktuálne certifikáty.
Upozorňujeme, že certifikáty platia pre niekoľko spoločností.

Certifikácia nášho systému environmentálneho manažérstva ISO 14001

Certificates Energy 50001

Occupational Health and Safety Management System ISO 45001

List o zhode nášho legislatívneho manaŽmentu

Normy SZP: Global Compact UNGC, Spoločne za udržateľnosť TfS, Dodávateľská etická výmena dát SEDEX a systém riadenia úplatkárstva ISO 37001, Transparentnosť
Medzinárodné: Index vnímania korupcie, systém riadenia rizík ISO 31000, Koalícia pre občianstvo v elektronickom priemysle EICC a iniciatíva Global Reporting Initiative GRI G4