EJOT Kvalita spája

Qualität.png
Globálne používanie a distribúcia našich produktov v kombinácii so zvyšujúcimi sa požiadavkami zákazníkov si vyžaduje dôsledné dodržiavanie a neustály rozvoj našich štandardov vysokej kvality. To platí pre celý procesný reťazec spoločnosti, od požiadaviek zákazníkov cez projektové plánovanie, vývoj a výrobu až po dodávku produktov a zákaznícky servis.
Ako medzinárodná spoločnosť prijímame zodpovednosť za kvalitu našich produktov a procesov, za dodržiavanie medzinárodných noriem a certifikácií, ako aj za jednotné štandardy kvality a environmentálneho manažérstva a ochrany zdravia pri práci na všetkých miestach EJOT po celom svete. Medzinárodné normy kvality a životného prostredia sú samozrejmosťou pre všetky spoločnosti EJOT.
S pravidelnými úspešnými certifikáciami IATF 16949 a DIN EN ISO 14001 ponúkame našim zákazníkom jednotný systém riadenia kvality a životného prostredia v rámci celej skupiny. Výsledky systému a zákaznícke audity potvrdzujú kvalitu našich procesov a produktov. 
Toto heslo sumarizuje motto našich činov.
Na jednej strane odzrkadľuje nekompromisné snahy o najvyššiu kvalitu výrobkov a na druhej strane podčiarkuje - okrem samotného technického aspektu -, že ľudské vzťahy vo vnútri i mimo našej spoločnosti sú pre nás rovnako dôležité. Našimi obchodnými partnermi sú popredné spoločnosti z rôznych odvetví. Sľubujú kvalitu svojim zákazníkom. Z tohto dôvodu si musia byť istí výkonom svojho partnera. Uvedomujeme si túto zodpovednosť. Pred niekoľkými rokmi sme vytvorili systém riadenia kvality, ktorý spĺňa najvyššie nároky a zameriava sa na prevenciu chýb. 
EJOT Qualität.png

Politika udržateľnosti a kvality EJOT

Trvalá udržateľnosť a kvalita

Download:

Tu si môžete stiahnuť aktuálne certifikáty.
Upozorňujeme, že certifikáty platia pre niekoľko spoločností.

Certifikácia nášho systému environmentálneho manažérstva ISO 14001

Occupational Health and Safety Management System ISO 45001

Certifikácia nášho systému environmentálneho manažérstva ISO 14001

Certificates Energy 50001

List o zhode nášho legislatívneho manaŽmentu

Normy SZP: Global Compact UNGC, Spoločne za udržateľnosť TfS, Dodávateľská etická výmena dát SEDEX a systém riadenia úplatkárstva ISO 37001, Transparentnosť
Medzinárodné: Index vnímania korupcie, systém riadenia rizík ISO 31000, Koalícia pre občianstvo v elektronickom priemysle EICC a iniciatíva Global Reporting Initiative GRI G4

Právna zhoda


TISAX Trusted Information Security Assessment Exchange


The ENX Association supports with TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) on behalf of German Association of the Automotive Industry (VDA) the common acceptance of Information Security Assessments in the automotive industry. The TISAX Assessments are conducted by audit providers that demonstrate their qualification at regular intervals.
For EJOT confidentiality, availability and integrity of information have great value. We have taken extensive measures on protection of sensitive and/or confidential information. Therefore, we follow the question catalogue of information security of the German Association of the Automotive Industry (VDA ISA). Our TISAX Assessment was conducted by an above mentioned audit provider in cooperation with the ENX Association. Our results are exclusively retrievable over the ENX portal: https://portal.enx.com/en-US/TISAX/tisaxassessmentresults.
 
TISAX-Logo