O nás

Spoločnosť EJOT SLOVAKIA, s.r.o. vznikla v roku 1999, ako dcérska spoločnosť konzorcia EJOT GmbH. Firma si vybudovala pevné postavenie na trhu s upevňovacími prvkami pre stavebníctvo. Skrutky, plastové kotvy a iné komponenty EJOT sú dnes známe na celom Slovensku v kruhu odbornej verejnosti v oblastiach stavby hál s rýchlou montážou, tepelnej a hydroizolácie striech, kontaktných zatepľovacích systémov, v segmente výroby a montáže plastových okien a v neposlednom rade aj v oblasti automobilového priemyslu. 
EJOT SLOVAKIA, s.r.o. ponúka a dodáva široký sortiment upevňovacej techniky pre oblasť stavebníctva a priemyselnú výrobu.
 V oblasti stavebného upevňovania sú dodávané prvky a príslušenstvo pre ploché strechy, fasády skladané z oceľových a hliníkových profilov a sendvičových panelov, kotevné prvky a príslušenstvo pre kontaktné zatepľovacie systémy, kotevné prvky a príslušenstvo pre zavesené, odvetrávané fasády a skrutky a kotvy pre výrobu a montáž plastových okien a výplní otvorov. Šírka sortimentu je zárukou, že zákazník dostane všetko od jedného dodávateľa. 
EJOT-Slovakia.jpg
Väčšina sortimentu stavebného upevňovania je trvale skladom, aby bolo možné bezprostredne reagovať na požiadavky zákazníkov. Neoddeliteľnou súčasťou predaja je poradenská činnosť, školenia pre zákazníkov a ťahové skúšky na stavbách. 
Pre priemyselnú výrobu je EJOT výrobcom a dodávateľom špeciálnych a zákazkových skrutiek pre automobilový priemysel, domácu elektroniku, domáce elektrické prístroje a ďalšie oblasti hromadnej priemyselnej výroby. 
EJOT je pre konštruktérov a technikov výrobných firiem partnerom pri vývoji nových výrobkov a ich spojov. 
Neustála inovácia je neoddeliteľnou súčasťou obchodnej a výrobnej stratégie EJOT-u a dáva záruku, že zákazník dostane výrobok s vysokým podielom know-how. Taký výrobok znižuje náklady na aplikáciu, skracuje čas potrebný na montáž a zvyšuje spoľahlivosť vďaka vysokým dosiahnutým parametrom. 
Do popredia sa v posledných rokoch dostáva aj výroba a predaj priemyselných skrutiek, hlavne pre automobilový priemysel, kde dosahujeme vynikajúce výsledky. EJOT - Kvalita spája®. Naša firma obchoduje na základe tohto hesla. Odzrkadľuje to naše nekompromisné úsilie, dosiahnuť čo najvyššiu akosť výrobkov. 
Avšak nielen čisté technické aspekty, ale aj medziľudské vzťahy, v rámci firmy ako aj mimo nej, sú rovnako dôležité. Sme si vedomí, že nesieme vysokú zodpovednosť za kvalitu a preto sme pred rokmi zriadili systém riadenia kvality, ktorého vysoké požiadavky sme splnili. Systémy sú prispôsobené budúcim požiadavkám trhu a zákazníkov.
Odpovedajúc novému systému ISO/TS 16949:2002, ktorý spravidla združuje automobilové štandardy VDA 6.1 a QS 9000 do jednej normy, sme premenili našu QM dokumentáciu na procesnú orientáciu. 
Podľa výpisu z obchodného registra hlavnými činnosťami spoločnosti sú: 
  • výroba spojovacích a upevňovacích prostriedkov z ocele a umelých hmôt 
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
  • montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení 
  • sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu 
  • prenájom strojov a náradia 
  • poradenská činnosť okrem organizačného, ekonomického a účtovného poradenstva