Certificates

Download:

Tu si môžete stiahnuť aktuálne certifikáty.
Upozorňujeme, že certifikáty platia pre niekoľko spoločností.

Certifikácia nášho systému environmentálneho manažérstva ISO 14001

Occupational Health and Safety Management System ISO 45001

Certifikácia nášho systému environmentálneho manažérstva ISO 14001

Certificates Energy 50001