Download Certificates

Download:

Tu si môžete stiahnuť aktuálne certifikáty.
Upozorňujeme, že certifikáty platia pre niekoľko spoločností.

Certifikácia nášho systému riadenia kvality ISO 9001_2015

zertifikate-QM9001

Certifikácia nášho systému riadenia kvality IATF 16949_2016

Certifikácia nášho systému environmentálneho manažérstva ISO 14001

zertifikate-UM14001

Certifikácia nášho systému environmentálneho manažérstva ISO 14001

zertifikate-Energie50001