Pripravení na súčasnosť, odhodlaní do budúcnosti

Naša stratégia trvalej udržateľnosti

Ako spoločnosť s globálnymi operáciami nesieme zodpovednosť za našich zamestnancov, obchodných partnerov a následné generácie v súlade s našimi zásadami udržateľnosti a kvality. S týmto zameraním kladieme dôraz na našu vôľu (s ohľadom na budúcnosť) znížiť skleníkové plyny, na ochranu životného prostredia a ďalej podporovať trvalo udržateľný rozvoj v našej spoločnosti.
Ochrana životného prostredia a trvalo udržateľné využívanie zdrojov patria aj medzi najdôležitejšie budúce projekty EJOT.

Produkty EJOT pomáhajú šetriť energiu a chrániť životné prostredie

Neustále zlepšovanie výrobných procesov je ekonomickým aj environmentálne dôležitým faktorom. Nielen vo vývoji produktov, ale aj vo výrobe sa vždy snažíme minimalizovať vplyvy na životné prostredie a tým zabezpečiť ochranu životného prostredia.
Naše výrobky nám tiež pomáhajú dosiahnuť tieto ciele, pretože: skrutky sú v podstate odnímateľné výrobky a preto sú recyklovateľné. Hrúbka plechu môže byť znížená použitím inovatívnych produktov. To je dôležité najmä pri výrobe automobilov, pretože sa nielen šetrí surovinami, ale aj ľahká konštrukcia je tiež veľmi efektívnym spôsobom, ako možno znížiť spotrebu paliva.
EJOT je tiež priekopníkom v stavebníctve. Na jednej strane sa naše výrobky používajú na upevnenie systémov pre obnoviteľné zdroje energie, ako sú fotovoltaika, a na druhej strane naše kotvy pomáhajú pri inštalácii tepelnej izolácie v budovách. Sme prvým výrobcom, ktorý získal environmentálne vyhlásenie o výrobkoch (EPD) pre naše kotvy a skrutky na fasády a teraz môže predložiť komplexný a úplný záznam o udržateľnosti a rovnováhe vplyvov týchto výrobkov na životné prostredie.
Entwicklung CO2e-Emissionen der Gruppe.png
Sustainable Development Goals.png

Politika udržateľnosti a kvality EJOT

Trvalá udržateľnosť a kvalita

Anteil Scope.png

Contact Person

Heiko Stötzel

Environmental representative of the EJOT Group

Our Corporate Carbon Footprint

The CCF Report serves to transparently reflect our economic and ecological performance. 


More information

Customer

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.


More information

Our objectives and projects

Information about our strategic objectives, EJOgreen projects and key figures.


More information

Supplier

Collaborative partnerships with suppliers are essential for EJOT's success.


More information