Skupina EJOT o víruse Corona

Skupina EJOT pozorne sleduje aktuálny vývoj. Zriadili sme pracovnú skupinu, ktorá každodenne posudzuje súčasnú situáciu a prijíma potrebné opatrenia. Osobitnú pozornosť venujeme zdraviu našich zamestnancov a našej schopnosti dodávať tovar zákazníkom.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa stavu doručenia na EJOT, obráťte sa na svojho obvyklého zástupcu EJOT. Ak ešte nemáte kontaktnú osobu EJOT, kontaktujte ústredie miestnej dcérskej spoločnosti EJOT.
Neustále prehodnocujeme naše dodávateľské reťazce a našu schopnosť dodávať výrobky do celého sveta a robíme maximum pre to, aby sme dopady tejto situácie udržali na čo najnižšej úrovni.
Ďalší vývoj udalostí sa nedá predvídať, najmä vplyv na logistiku a dopravu pre všetkých na trhu. Sme v neustálom kontakte s našimi dodávateľmi a budú nás okamžite informovať, ak sa vyskytnú akékoľvek prekážky. Rovnako Vás budeme okamžite informovať o všetkých možných nedostatkoch alebo o prípadných zmenách situácie.
Zostaňte zdraví.
Správna rada EJOT
Všeobecné informácie o víruse corona:
Svetová zdravotnícka organizácia - https://www.who.int/
Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb - https://www.ecdc.europa.eu/
Corona-Virus