1. Home
  2. Our products
  3. Direct assembly

Priama montáž

Ak je čas podstatný

Keď je čas podstatný: Pomocou kolíkov môžete namontovať profilované oceľové plechy, napríklad kazetové prvky, do oceľových podkladov ≥ 6 mm takmer bezprostredne. Pri inštalácii potrebujete striekačku P560 a príslušné kazety.