1. Home
  2. Our products
  3. Blind rivets

Nity

Dvojdielny slepý nit sa skladá z nitovacieho telesa, ktoré je namontované na tŕňový nôž. Na spracovanie musí byť prístupná iba jedna strana komponentov, ktoré sa majú pripojiť. Slepý nit je inštalovaný odtiahnutím tŕňa späť špeciálnym nástrojom, načo hlava nitu prenikne do nitu a rozširuje vyčnievajúci materiál uzatváracou hlavou.
Teaser_Übersicht_Niete.jpg

Inštalačný proces

1. Tŕň slepého nitu je zasunutý do montážneho nástroja a potom zasunutý do otvoru nitu. Nožový tŕň je zachytený a vytiahnutý upínacími čeľusťami spustením zdvihu montážneho nástroja.

2. Hlavica nitu tŕňa takto deformuje koniec telesa nitu. Proces je ukončený, keď hlava tŕňu dosiahne výšku povrchu komponentu.

3. Táto poloha je spojená so silným nárastom sily, pri ktorom sa trhací tŕň odtiahne pri svojom bode rozlomenia. Roztrhnutý tŕň sa odstráni, zostávajúci tŕň zostáva v nite.